404 trendovi - Employer branding

404 trendovi - Employer branding

Imidž kompanije uvjerljivo je najvažniji kod regrutacije novih zaposlenika. Prema istraživanjima, više od 70 posto ljudi neće ni čitati oglas za posao od strane kompanije koja ima lošu reputaciju ili ako za nju nikada nisu čuli. Dobra employer branding strategija je ključna za privlačenje novih talenata te zadržavanje najboljih među najboljima, a na njenoj provedbi se mora raditi sinergijski, kontinuirano, kreativno i proaktivno.

Integrirani tim

Prvi trend koji se već događa, a prevladat će i u 2020., je kreiranje timova koji će integrirano pristupiti osmišljavanju i provođenju employer branding strategije. To je strategija na razini cijele kompanije i nikako ne smije biti odgovornost samo jednog odjela. U strategiju izgradnje imidža poslodavca moraju biti uključeni svi – od Uprave, HR i komunikacija do IT-a, marketinga, prodaje i drugih odjela. Za njeno uspješno provođenje, a na kraju i pozitivne rezultate, potrebni su resursi i znanja svih dijelova kompanije.

Centralizirani career siteovi

Apsolutni imperativ i glavni komunikacijski kanal prema postojećim i potencijalnim zaposlenicima su jedinstveni career siteovi na kojima se jasno komunikciraju sva materijalna i nematerijalna prava zaposlenika te benefiti rada u kompaniji. Tu se efikasno prenosi i korporativna kultura putem primjerice foto i video sadržaja ili blogova zaposlenika. Dobar career site sadrži sve potrebne informacije, jednostavan je za korištenje i obavezno mobile friendly. Uz centralno online mjesto, važno je imati i razrađenu strategiju digitalnog oglašavanja jer je to i dalje najkorisniji alat kad je riječ o prikupljanju prijava za posao.

Povezivanje consumer s employer brandom

Kompanije su sve hrabrije u snažnijem povezivanju consumer branda i employer branda. Čest je slučaj u kojem su proizvodi ili usluge neke kompanije omiljeni i poznati u široj javnosti, a da se o kompaniji zapravo malo toga zna. To je prilika koju treba iskoristiti te priču o kompaniji i svim benefitima rada u njoj ispričati kroz priču o brendovima.