404 trendovi - Kreativa

404 trendovi - Kreativa

Novi kanali i formati, čiji se broj u posljednjih nekoliko godina bitno povećao, postavljaju nove izazove pred kreativnu industriju. Zadatak kreativaca više nije samo podizanje svijesti o proizvodu ili stvaranje bazične lojalnosti kupaca, već stvaranje i poboljšavanje stvarnih korisničkih iskustava te osmišljavanje efikasnog sadržaja usmjerenog ka svakom korisniku.

Dizajn s fokusom na uslugu

Danas ne kupujemo samo proizvod, već pristup i uslugu. Zato je važno da dizajneri budu uključeni u proces kreiranja usluga što je moguće ranije, da razumiju kome je usluga namijenjena i koja će biti njena pozicija kako na tržištu, tako i u svakodnevici korisnika. S obzirom na to da će često morati dizajnirati korisnička iskustva bez grafičkih alata, bit će još važnije da razumiju poslovne probleme i da predlažu kako unaprijediti postojeće ili kreirati nove poslovne modele.

Integracija kreative i digitalne produkcije

Svi tražimo sadržaj za sebe, a ako ono što nam se nudi ne odgovara našim specifičnim željama i potrebama, često ga doslovno i ne vidimo. Kako bi omogućili svakoj priči da ostvari ciljane poslovne rezultate bit će važno kreirati brzu i kvalitetnu personalizaciju sadržaja prema svakom pojedinom korisniku, pri čemu će se još više povezvati digitalna produkcija i kreativa te performance timovi.

Demokratizacija kreativnosti

Život u digitalnoj eri omogućio nam je da budemo kreativniji u komunikaciji nego ikada ranije. Nove mogućnosti dovele su do demokratizacije kreativnosti, zbog čega su "One time shot" rješenja bitno manje učinkovita. U 2020. godini voditelji kreativnih timova zato će se morati fokusirati na povećavanje kreativnog potencijala svakog člana tima.