404 je agencija godine

404 je agencija godine

Iznimno smo ponosni što smo na 13. dodjeli nagrada Grand Prixa HUOJ-a proglašeni najboljom agencijom u protekloj godini. Treći smo put u 4 godine proglašeni najboljom agencijom. Dodjela nagrada ove se godine po prvi puta održala virtualno, a proglašeni su najbolji komunikacijski projekti u devet kategorija.

Projekti naših klijenata proglašeni su najboljima u dvije kategorije - Zagrebačka pivovara s employer branding kampanjom Zakonu posao u kategoriji velikih kompanija, te HT s kampanjom “FU*K UP NIGHT” u internim komunikacijama.

Employer brending kampanja Zakon posao Zagrebačke pivovare pokrenuta je u siječnju 2019. s ciljem snažnijeg brendiranja na tržištu radne snage. Riječ je o platformi kroz koju se kontinuirano komunicira cijeli niz financijskih i nefinancijskih benefita za zaposlenike koji su ključ uspjeha svake kompanije.

Kampanja “FU*K UP NIGHT” u Hrvatskom telekomu pokrenuta je s ciljem unapređenja načina na koji se u kompaniji gleda na greške koje se svakodnevno događaju na poslu. Također htjelo se potaknuti zaposlenike da osvijeste da su greške neminovne na poslu, da ih treba priznavati i iz njih učiti kao i da su one jedan od temeljnih preduvjeta za rast. Ovakvim pristup htjelo se potaknuti i kulturu uključivosti i transparentnosti te eliminirati osjećaj hijerarhije u kompaniji.

U finalu najboljih projekata bili su i naši klijenti Franck i Valamar, kojima također čestitamo.