404 trendovi - UX

404 trendovi - UX

Trendovi u 2020. će se odnositi na stvari za koje u struci već dugo znamo, samo će one konačno preći u svakodnevnicu. Kao neka vrsta pospremanja prije nego krenemo dalje.

Agile kao način ravnopravnog sudjelovanja klijenta i agencije na projektima

Agile može uže povezati klijenta i agenciju jer tjera na stalnu uključenost i razumijevanje projekta. Ako je dobro implementiran takav proces konstantno testira pretpostavke i obično vodi do boljeg konačnog UX-a. Digitalni proizvodi više se ne mogu razvijati bez stalnog sudjelovanja klijentovih decision makera, a razvoj novog proizvoda u agencijskom vakuumu po principu best practicea ili gledanja kako su to napravili drugi, funkcionira lošije no ikada. Konkurencija u digitalnom prostoru je dobro organizirana i educirana i tržište više ne oprašta polovično produciran proizvod. Agile donosi i drugačije strukturiranje i procjenjivanje projekata i njihovih faza.

Mobile konačno u prvom planu

Biti će prihvaćeno da za sve više web projekata veliki ekran na stolu počinje biti "rubni slučaj" i da će se za vrijeme osmišljavanja stranice ili proizvoda većina rasprava voditi oko mobilnog konteksta. Trebat će postati nevažno što uključeni u projekt imaju na stolu.

Content first

Kreiranje sadržaja će se događati bok uz bok s izradom prototipa. Kako će se nešto korisniku prikazati ili komunicirati, u kojem trenutku i kako dozirano, utječe i na koncept i na strukturu i na dizajn. Sadržaj više nije nešto što se definira na sredini ili na kraju projekta, jer će takav projekt umjesto da bude podređen korisniku i poslovnim ciljevima, biti podređen upravo tome da prihvati sadržaj koji će se osmisliti prekasno.