ŽIVOT IMA CIJENU - kampanja koja se, nažalost, morala raditi

ŽIVOT IMA CIJENU - kampanja koja se, nažalost, morala raditi


Sudjelovali smo u kreiranju nove humanitarne akcije Fonda za žene Zaklade SOLIDARNA čiji je cilj osigurati financijska sredstva za pomoć ženama i djeci koja su preživjela obiteljsko ili seksualno nasilje.

Statistički podaci su zastrašujući. Svaka treća žena u Hrvatskoj doživjela je neki oblik nasilja, na jedno prijavljeno obiteljsko nasilje, dolazi 10 neprijavljenih, a u prosjeku je potrebno 6 godina i 7 povrataka nasilniku dok žena uistinu ne napusti nasilni odnos. Financijska ovisnost o nasilniku jedan od glavnih razloga zašto su žene koje su preživjele nasilje često primorane vratiti se nasilniku. Fond za žene Zaklade SOLIDARNA pruža im direktnu financijsku potporu zahvaljujući kojoj uspijevaju započeti novi život bez nasilja. No sredstava, nažalost, nikad dosta.

Iako bismo radije da nije bilo potrebe za ovom kampanjom, neizmjerno smo ponosni na obavljen posao. Kliknite na link, pogledajte video i, ako ste u mogućnosti, podržite žene, i njihovu djecu, u ostvarivanju financijske samostalnosti.

solidarna.hr/fond-za-zene/